Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

ISa7aith    Iphoo7Ch    chuu7eiC    Eiphai4p    oZ4Thai1   
uuFeaShe3    Zai2oz0mo    Uon8aitoh    iy1nieBij    Zae3ohche   
theP2quah0    pohjeiN8ai    aith3Cahce    eekieYi5Ve    oi1Eejeaha   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole