Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

aeshee2I    uc4Iv2ia    FeeR6eeb    Quiehee6    ia6Phoma   
eeY2ooBoo    Ife0uH4eu    oLou4loos    HieGhoh0o    Chiepes2v   
eiLiemuoc0    Quei5ohhah    auShee8baT    thi7po6eeW    Ootei3iefa   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole