Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

ieTi7sei    ui0uPhee    ThohHe8u    Cha0quoh    ThahMah5   
iegie9Mie    ree7Ied1c    aishaiB1n    ju5aiNg9A    guP1Sa4ee   
Ji6pooshae    aZ2Hooruot    aeLoe1ohNg    ioreePei3g    peih6Quie8   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole