Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

yeeRah7e    wah7Eefo    Bu9hohyo    ye6duoVi    maig6Eim   
zooNo2joh    leeT8eeci    tait6To9o    Uho0urae1    Phai5xohd   
aigu1iepoP    uphaekai1A    oesootieN9    caenoTaey9    io4quePhae   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole