Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

KaL3quos    Uu1eer2a    eiz3ohNg    eesei7Ai    pa8aiCho   
eeGh4Ahso    Theil4hau    Doom9ufie    shaTu2lag    GuCh3koqu   
lohHeeje1p    unahd8dooX    eeS7ieW5be    Uqu9Xu1je3    Aikahghe9u   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole