Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

Zahvoh5u    Ta2aecie    eeY7johl    taiM3iez    Eipohy7i   
ahlaed7Ae    hoaHi7aey    aiPha1rah    Quaej1eeT    iph7Aihig   
ieP4ahyoop    EiR4lush8i    aelahgi0Ah    riD9oteeth    oefai7aeRe   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole