Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

ea8Xook3    queeToh8    ofiSh3ie    bae4yahD    shooW0Us   
eeCuonee5    eeK7Ju2Oh    faeT2uHee    aVeiy4Che    Rie5aivoc   
ou2AjahPal    OoTh3yoot6    aoY9pah0ai    chaW9saghi    dieSi1JaiS   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole