Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

roh0Shei    eiPhae5E    vee4Oori    Voh5ipho    wah2queG   
Thu8ipael    Thaix7ugh    eeWi4ueLe    Taew7raic    Eir1oach0   
Hae0aepaek    ibaiGahhi3    zoocooh5Ee    ke6ahQueih    ha9Eiqueem   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole