Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku. Ne smiju biti smislena riječ na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

Igh2foh7    owa3Aeza    ahj3Ielo    ooQu5Aiv    forio4Go   
Ooh2Riw2i    Jiemoo6es    AeHie0vee    Quee2cho7    shaK1bohv   
Eedaethee5    Eeb8buiche    jeque5pooV    Eeph3ohlea    Ung7cahquu   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole