Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

uqu2OhRe    wieJ5wah    Ohn8oop5    taiLe6Xa    ianah4eY   
ii2moS8eo    veiB7wooy    tohShie2h    Aixa3Eiwa    Maire0eew   
eih1Eetae9    aix8lien5O    Nuwae5baiX    waemo4Aeng    EeBaa9nexa   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole