Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

eic4IeKu    ohCoon8m    Jei3ooCh    aeXohqu7    waeN6iet   
zu7piaZae    uu2EesahC    yaiV8Xuch    eeroepi6A    toh7iiShu   
sheeDia2Jo    zeD9thu5ie    ohSh2ohx4M    Ug4ooVohru    Umipai0Boh   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole