Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

ooM5utoh    vi8Neig7    inieb6aL    aey9mi3S    aivaa2Ku   
quai1Doh4    li3AijieK    Eephoy7Lo    Pi4yie5ph    theiSh6xi   
Eetoop0yi6    eejohL1ohd    euZaShaeb0    ahd8IeS5Se    ak2iF9Fing   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole