Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

ooph5Ih4    cuoz9aeY    it4Shaef    feeXie3I    qua4eeBu   
Iun2ook0m    eeGesh3lo    haeTh8IeC    ieChoh1Ra    Eing1quah   
ohthei1Too    aeBe7cheim    na0wooj5oX    bee6Keixie    Kod2soo6vi   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole