Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

Aatoh9oo    Vei6dei3    gem6oKeu    ahde6aCh    biHie2oh   
Ath0ahtho    ukooLae9e    eeQuaesh3    oh8eeg1oK    eisho5Foh   
aGeebahv1i    Iishi2EiQu    aed7eeweeK    oeT5eP7uNa    quaaSai9ay   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole