Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

Ohvibae9    uKiziug7    Aiphae9u    eeN0aera    ahkie0Pa   
caim4Rahy    ue8Airooy    do9eiF1oo    aiGa6uuwu    KezahS0ew   
Quaepie0ka    Xeik1aeBae    eepho8ahGh    aiG2ahngae    Phi4ichaa7   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole