Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

Bool5gum    ogae5aiJ    ais9Eehi    Eer1memu    Aidail9V   
Yae0Ohpu0    Lo9OgooLo    Meihoh8oh    Iafeef0oh    Kaingoo5y   
Ook1Ceimah    ae6veeSahz    ah7Ahtheen    or8ahD3iep    nee7Aito8w   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole