Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

MooW1Pay    eiV7Xoku    Ha9goh4g    shae2AiN    xaiY9ath   
maitu5Del    cei2eeMoh    vah7AihaW    so2Tho6ye    Bu8eed7Ah   
zol3Jooshi    ohz1tieCei    Ietoo2ooho    eeWau1biR1    eipie0poT8   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole